-->

Bouwen aan verandering

Over ons

De bouwsector speelt een belangrijke rol om de uitdagingen van onze maatschappij aan te pakken. Als we die rol willen vervullen, dan moeten we aan de bak. Dan zijn veranderingen noodzakelijk. Alleen als we onze verantwoordelijkheid nemen en in vertrouwen samenwerken, dan kunnen we daartoe een structuurverandering teweegbrengen in de bouw. Daar zetten wij ons voor in! Het is onze missie om een gezonde en optimaal functionerende bouwsector te creëren.

Dat doen wij door organisaties en MKB-bedrijven in de bouw- en infrasector te ondersteunen in hun transitieprocessen. Wij bieden een ander perspectief op maatschappelijke veranderingen zodat kansen optimaal benut kunnen worden. Door resultaatgericht samen te werken, weten wij mensen in beweging te krijgen - van beleid tot uitvoering.

Unieke methode Dynamisch Verbinden

Om dynamiek en groei te verwezenlijken zijn mensen essentieel. Zonder mensen, geen beweging. Zonder hun kennis en vaardigheden geen ontwikkeling. Of het nu om samenwerking met andere organisaties gaat, of de samenwerking in je eigen bedrijf, overal is de verbinding tussen mensen in processen doorslaggevend om resultaat te realiseren.

Voor het optimaliseren van processen zetten wij de methode Dynamisch Verbinden in. We gaan hierbij uit van het eenvoudigste en kleinst mogelijke systeem in een organisatie: de driehoek tussen iemand die iets wil (initiator), iemand die iets doet (actor) en iemand die helpt (ondersteuner). De interactie tussen die drie rollen vormt de basis van alle systemen in een organisatie, ook de grote en complexe. Wij achterhalen wat mensen in hun rol belangrijk vinden, zorgen voor betrokkenheid, sturen op verbindingen en geven advies over communicatie op de gewenste proceslijnen. De nieuw ontstane dynamiek levert een sterk verbeterde productiviteit én werkplezier op.

Christiaan de Vries heeft het gedachtegoed Engaging Dynamics ontwikkeld en traint de dynamische verbinders van Building Changes om de methode succesvol in te zetten.

Lees meer over de methode en bestel het boek dat hij hierover heeft geschreven. https://www.engagingdynamics.com/

Procesontwerp op maat

Bij het ontwerpen, managen en implementeren van transitieprocessen in je bedrijfsvoering doorlopen wij de volgende stappen, afgestemd op jouw specifieke behoeftes:​